Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

...» Özel sektör çalışanı şirket kurabilir mi?

...» GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

...» İşte Torba Yasanın Ayrıntıları

...» 56 Maddelik Kanun Teklifi: İşte Yeni Ekonomi Paketinin Ayrıntıları

...» 7326 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA ÖDEME SÜRELERİ

...» 7161 Satılı Torba yasa 18.01.2019 tarihinde 30659 sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı.